Воскресенье
18.11.2018, 04:36
Сайт информатиков
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Каталог статей Регистрация Вход
Меню сайта

Категории каталога
Информатика [8]
Проверка кабинета [1]
Документы для работы [0]
Методические рекомендации, конспекты и др
Интересное [14]
Интересное в интернете

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 46

Главная » Статьи » Информатика

Методика викладання інформатики
ГДЕ.РУ - развлекательная поисковая система

Методика викладання інформатики

Є. А. Шестопалов

Впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах сучасних комп'ютерів і програми "Інформатика, 10-11 класи" (автори: М. Жалдак, Н. Морзе, Г. Науменко), 2002, ре­ко­мендованої Міністерством освіти і науки України, проводиться в умовах, які стримують цей процес. Серед них такі:

 1. відсутність методики викладання інфор­матики;

 2. відсутність підручників, які б відповідали "Програмі-2002";

 3. відсутність тренажерів, навчальних програм тощо;

 4. викладання інформатики непідготовленими вчителями.

Викладання інформатики, за браком спеціалістів, доручають вчителям математики, фізики і навіть історії. Такий процес можна було б вітати, якби ці вчителі не переносили у викладання но­вого предмету тради­ційні ме­то­­дики викладання своїх предметів. Наприклад, тему "Windows" безглуздо викладати за тією ж методикою, що "Біном Ньютона" або "Пере­яславська рада". Є приклади, коли інформатику весь урок читають всьому класу (?) у вигляді лекції (?) при вимкнутих комп'ютерах, опи­тування одного (?) учня проводиться біля дошки або з місця при бездіяльності інших учнів. Зустрічається зменшення встановленої "Програмою-2002" кіль­кості годин з 2 до 1 год. на тиждень.

Застосування традиційних мето­дів робить неможливим виконання наси­ченої "Програми-2002". Вчителі ведуть викладання пред­мета фрагментами, учні одержують поверхневі і неповні знання та навички з основ інформатики та обчислювальної техніки.

Проблему можна вирішити, впровадивши проведення уроків інформатики за методикою, яка базується на використанні комп'ютерів у навчальному процесі, що дозволить інтенсифікувати заняття. Необхідні умови для впровадження такої методики:

 • наявність не менше 10 сучасних комп'ютерів;

 • проведення уроків тільки по групах;

 • не менше 2-ох уроків на тиждень в 10-их і 11-их класах;

 • не більше 2-ох учнів за комп'ютером;

 • безумовне виконання "Програми-2002";

 • наявність посібників, що відповідають "Програмі-2002";

 • друкований посібник у кожного учня.

  1. Послідовність вивчення матеріалу

Послідовність розташування розділів у "Програмі-2002" не враховує те, що вчителів інформатики зобов'язують готувати учасників олімпіад з програмування, а це потрібно ро­бити якомога раніше. Оскільки робота факультативів і гуртків, як правило, не фінан­су­ється, нічого не залишається іншого, як посилати на олімпіаду кращих учнів "з уроку". Тому вив­чення розділу 9 "Основи алгоритмізації та програмування" краще перенести з 11-го в 10-ий клас.

Крім того, більшості учнів після закінчення школи знадобляться знання прикладного програмного забез­печення (Paint, Word, Excel, Access) та Internet, вивчати які краще в 11-ому класі, щоб випускники не встигли до закінчення школи забути потрібні знання та навички. Тому вивчення розділу 6 "Прикладне програмне забезпечення загального призначення" краще перенести з 10-го в 11-ий клас.

Уроки розділів 5 і 7 "Прикладне програмне забезпечення навчального призначення" повин­ні проводити вчителі-предметники, для того їх вчать на відповідних курсах. На цих уроках добре було б виконувати реферати, курсові і наукові роботи з різних пред­метів з пошуком інформації в Internet. Очевидно, що таку роботу можуть виконувати підго­товлені учні і тому її потрібно пла­нувати в кінці 2-го року вивчення інформатики.

Оскільки "Програма-2002" дозволяє міняти послідовність вивчення її розділів із збереженням назв, змісту і кількості годин, з огляду на вищезгадані обставини вивчення інфор­ма­тики краще проводити у такій послідовності:

1-й рік (70 год. в рік, 2 год. на тиждень)

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (4 год.);

2. Інформаційні системи (6 год.);

3. Операційні системи (9 год.);

4. Основи роботи з дисками (3 год.);

9. Основи алгоритмізації та програмування (48 год.).

2-й рік (70 год. в рік, 2 год. на тиждень)

6. Прикладне програмне забезпечення загального призначення (42 год.);

Основи роботи з дисками (2 год.);

8. Глобальна мережа Internet та її можливості (18 год.);

5,7. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (8 год.);

Примітка: для вирівнювання кількості 70 годин в рік рекомендується тему "4. Основи роботи з дисками" розділити на 3 год. – 1-й рік і 2 год. – 2-й рік вивчення.

  1. Методика проведення уроків інформатики

Згідно вимог "Програми-2002" заняття з інформатики в 10-11 класах рекомендується проводити 2 уроки на тиждень і тільки по групам. Клас ділиться на дві групи, але не менше 8(!) учнів у групі згідно наказу МоіН України від 20.02.2002 року № 128.

Бажано проводити два уроки інформатики підряд. Для проведення уроків інформатики можна скористатися основами осмислювально-концентрованого навчання:

На 1-му уроці (непарний урок згідно календарного планування):

   • Перші 20 хвилин при вимкнених комп'ютерах вчитель проводить пояснення нового матеріалу, на дошці записує "Що задано додому".

   • На початку наступних 25 хвилин уроку вмика­ються комп'ютери і учні самостійно працюють на комп'ютері для закріплення нового матеріалу. Вчитель тим часом зай­мається з тими учнями, які не засвоїли певних положень нового матеріалу, щоб і вони змогли приєднатись до роботи на комп'ютері.

На 2-му уроці (парний урок згідно календарного планування):

   • Перші 20 хвилин уроку за допомогою комп'ютерного тестування проводиться перевірка знання матеріалу, за­да­ного додому на попередньому уроці. Кожен(!) учень одержує 1-у оцінку.

   • На початку наступних 25 хвилин вчитель проводить пояснення до виконання вправи для закріплення теми 1-го уроку або підсумкової практичної роботи, роздає кожному учню індивідуальні завдання. Учні на комп'ютері виконують завдання. Після захисту завдання у вчителя кожен(!) учень одержує 2-у оцінку.

Будуть випадки, коли непарний урок треба проводити по методиці 2-го уроку (наприклад, урок 3.9. "Комплексна практична робота № 5" тощо), парний урок проводити по мето­диці 1-го уроку (наприклад, урок 6.2 "Створення малюнків" тощо).

Мистецтво організації уроку полягає у тому, щоб розумно завантажити учнів ро­бо­тою, самому залишаючись вільним для контролю, допомоги окремим учням, прийому виконання заданих вправ, практичних робіт, комп'ютерних тестів. Можна, наприклад, запро­вадити метод самооцінювання, коли учень сам виставляє собі оцінку по кількості виконаних дій практичної роботи, а вчитель лише перевіряє об'єктивність цієї оцінки.

Учні, які достроково завершили і захистили завдання, до кінця уроку працюють з тренажерами, навчальними програмами, вико­нують додаткові завдання вчителя тощо. На уроках інфор­матики опитування окремого учня при бездіяльності інших не проводити, організовувати навчальний процес таким чином, щоб одно­часно працювали всі учні, знання і навички кожного оцінювалися за індивіду­альними завданнями.

"Щоб перемогти зло, треба його... доз­во­лити". Під час виконання вправ, практичних робіт і комп'ютерного тестування слід дозво­лити учням користуватися будь-якою додатко­вою інформацією (посібник, зошит, шпаргалка, підказування, підглядування), але це не повинно допомагати: у кожного своє завдання, а час на виконання обмежений.

Учням, відсутнім з "поважної" причини (КВК, конкурси, змагання...) автоматично ставиться 1 бал олівцем в робочий журнал вчителя – здавай, коли знайдеш час. Але через 2 тижні олівцева оцінка повинна обводитись ручкою.

Після уроків в комп'ютерний клас вхід вільний – тренуйся, консультуйся, перездавай пропущені теми При такій методиці (і дисципліні!) цілком вистачає часу на виконання напруженої "Програми-2002".

Ніяких комп'ютерних ігор! Комп'ютерні ігри в школі – найвиразніша ознака безпорадності і низької кваліфікації вчителя інформатики. Крім того, завжди існує велика ймовірність через ігри заразити шкільні комп'ютери вірусами і вивести їх з ладу.

  1. Посібники з інформатики

Посібники з інформатики для учнів повинні якомога точніше відповідати "Програмі-2002". Краще, якщо назва, нумерація і зміст розділів, а також перелік практичних робіт такі ж самі, як в рекомендованому поурочному плануванні. Матеріал у посібнику повинен дозу­ватися за принципом "Одна тема – один урок".

Якщо рекомендовані підручники з інформатики не відповідають наведеним вимогам, треба створити або запозичити потрібні посібники, тиражувати їх і розповсюджувати серед учнів в друкованому або електронному вигляді. Бажа­но використовувати розробки вчителів, які пода­ються на обласні ярмарки педагогічних ідей.

Ні в якому разі не диктувати кон­спекти, на це немає часу! Нерозумно заставляти учнів дряпати папір ручкою, коли поруч залишаються бездіяльними сучасні комп'ютери.

  1. Вправи, практичні роботи, тести

Вправи, практичні роботи і тести виконуються на комп'ютері.

Вправи розробляються до кожної теми (крім розділів 1 і 2) для закріплення знань та навичок. Практичні роботи розробляються згідно вимог "Програми-2002" для проведення підсумкової перевірки (або атестації) знань та навичок з кількох тем. Вправи і практичні роботи повинні розроблятися з урахуванням директивних вимог до знань і вмінь учнів, а також 12-бальної системи оцінювання. Бажано, щоб вправи і практичні роботи складались із 6, 12 або 24 послідовних дій, щоб оцінювати роботу за принципом "скільки дій зробив – таку оцінку заробив". Тести розробляються до кожної теми без виключення і служать для поточної перевірки "Що задано додому".

  1. Тренажери, навчальні програми, тестуюча система

Тренажери, навчальні програми, тестуюча система повинні бути прості, надійні і повно виконувати своє завдання. Добре мати різноманітні тренажери такого переліку:

 • тренажер миші;

 • тренажер клавіатури;

 • тренажер редагування тексту.

Тренажери повинні мати індикатори, які б показували якісні показники виконання роботи: витрачений час, швидкість, бали тощо. Оцінювати виконання вправ на тренажерах можна за принципом змагання: у кого кращий результат, тому вища оцінка. Але треба мати на увазі, що нормативною швидкістю друкування для 10-го класу є 80 символів за хвилину.

Тестуюча система повинна бути відкритою для створення нових і редагування існуючих тестів, вибирати питання із базового тесту у випадковій послідовності, містити кілька варіантів правильних відповідей, бажано оперувати графічними об'єктами, забезпечувати зберігання результатів тестування, працювати у мережі.

Тестуюча система повинна оцінювати знання по 12-бальній шкалі відповідно до наказу № 341 МОіН України від 25.04.2001 р. (тут витяг з нього):

1 бал – до 20% правильних відповідей

2 бали – 20% - 29% правильних відповідей

3 бали – 30% - 44% правильних відповідей

4 бали – 45% - 54% правильних відповідей

5 балів – 55% - 64% правильних відповідей

6 балів – 65% - 74% правильних відповідей

7 балів – 75% - 79% правильних відповідей

8 балів – 80% - 84% правильних відповідей

9 балів – 85% - 94% правильних відповідей

10 балів – 95% - 99% правильних відповідей

11 балів – 100% правильних відповідей

  1. Календарні плани

Календарні плани повинні відповідати рекомендованому поурочному плануванню курсу інформатики, вищевказаній послідовності вивчення розділів "Програми-2002" і мати колонки "Робота на комп'ютері" і "Задано додому".

Наприклад, календарний план може бути такий (тут його фрагмент):

№ уроку

1-а група

2-а група

Вимоги “Програми-2002”

Робота на комп’ютері

Задано додому

5

__.09

__.09

6.5. Створення документа. Основні об'єкти. Парамет­ри "з мовчазної згоди". Вста­новлення масшта­бу, шрифту. Перемикання мов. Прави­ла набо­ру тексту. Переміщення в тексті. Вип­равлення помилок. Робота з ряд­ка­ми. Пере­вір­ка орфо­графії. Збереження документа.

Вправа 6-5

п. 6.5.

6

__.09

__.09

6.6. Практична робота № 9 "Введення тексту з клавіатури".

п. 6.6.

Клавіатурний тре­нажер KEY

Колонка "Робота на комп'ютері" містить назви вправ, практичних робіт, тестів, виконуваних на уроці, а також перелік тренажерів і навчальних програм.

Колонка "Задано додому" містить назви тем, які потрібно підготувати до наступного уроку, використовуючи рекомендовані посібники.

  1. Впровадження методики

Впровадження пропонованої методики підтримується навчально-методичним комплексом засобів викладання інформатики в загальноосвітніх навчальних закла­дах, який розро­били, впровадили і постійно вдосконалюють вчителі інформатики різних регіонів України відповідно до вимог "Програми-2002". Головне призначення комплексу – розвантажити вчителя і розумно завантажити учнів!

Засоби викладання інформатики (календарні плани, електронні варіанти посібників, збірники вправ і практичних робіт, тестуюча система з комплектом тестів, навчальні про­гра­ми і тренажери) опубліковані на сайті WWW.ASPEKT-EDU.KIEV.UA.

Все, що можна записати на дискети, передати електронною поштою або скачати з вказаного сайту, тиражується БЕЗКОШТОВНО.

Література

Шестопалов Є.А. Посібник "Інформатика, базовий курс (варіант Windows), частина 1", – Шепетівка, "Аспект", 2003, 112 с.

Шестопалов Є.А. Посібник "Інформатика, базовий курс (варіант Windows), частина 2", – Шепетівка, "Аспект", 2003, 112 с.

Шестопалов Є.А. Посібник "Internet для почат­ківця" – Шепетівка, "Аспект", 2003, 96 с.

Шестопалов Є.А. Збірник вправ, практичних робіт та комп'ютерних тестів з інформатики (електронний варіант) – Шепетівка, "Аспект", 2002.

Шост Д. М., Посібник "Основи інформатики та обчислювальної техніки. Turbo Pascal." 10-11 класи. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001, 160 с.

Програмне забезпечення

Wmouse – тренажер роботи з мишею, Шепетівка, “Аспект”, 2002

Key – тренажер роботи з клавіатурою, Шепетівка, “Аспект”, 2001

Wcorrect – тренажер редагування текстів, Шепетівка, “Аспект”, 2002

TestW – контрольно-діагностична система з комплектом тестів з інфор­ма­ти­ки та інших предметів для перевірки знань за допомогою комп'ю­тер­ного тестування, Шепетівка, “Аспект”, 2002
Источник: http://WWW.ASPEKT-EDU.KIEV.UA
Категория: Информатика | Добавил: informatika (27.12.2007) | Автор: Є. А. Шестопалов
Просмотров: 6627 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 3.8/6 |
Всего комментариев: 1
1 Майбутне  
Привет всем!!!


Имя *:
Email *:
Код *: 
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
Remote_NewsBlock loading...
Український софт - понад усе!
Добавить на сайт readme.ru

Статистика


Copyright MyCorp © 2018
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz